Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Bolesławiec
Nadleśnictwo Bolesławiec
75 732 36 16 / 75 732 36 17
75 732 24 21

ul.M.Brody 2A

59-700 Bolesławiec

 

Punkt Alarmowo Dyspozycyjny  75 732 36 16 nr wew.*215

 

 

 

Dane teleadresowe pracowników biura

Nadleśniczy
Arkadiusz Sudoł
75 732 36 16 w.121
Zastępca Nadleśniczego
Sergiusz Rzatkiewa
75 732 36 16 w..311
Główna Księgowa
Beata Kołodziej
75 732 36 16 w..611
Inżynier Nadzoru
Barbara Zawadzka
75 732 36 16 w..219

Dzial finansowo-księgowy

Bożena Nizioł
Zastępca Głównej Księgowej
Tel.: 75 732 36 16 w..612
Józefa Nalepa
St.Księgowa
Tel.: 75 732 36 16 w..613
Katarzyna Skiba
Księgowa
Tel.: 75 732 36 16 w..616
Krystyna Wnuk
St.Księgowa
Tel.: 75 732 36 16 w..614
Sylwia Członka
St.Księgowa
Tel.: 75 732 36 16 w..615

Dzial gospodarki leśnej

Jakub Miłkowski
St.Specjalista ds.Hodowli Lasu
Tel.: 75 732 36 16 w..332
Anna Makielska
St.Specjalista ds.Ochrony Lasu, Ochrony Przyrody i Lasów Niepaństwowych
Tel.: 75 732 36 16 w..334
Maciej Krzak
Specjalista ds.Ochrony P.Poż i Łowiectwa
Tel.: 75 732 36 16 w..333
Jarosław Rogacki
St.Specjalista ds.Urządzania Lasu
Tel.: 75 732 36 16 w..335
Marcelina Iwanicka
St.Specjalista ds.Użytkowania lasu
Tel.: 75 732 36 16 w..336

Dzial administracyjno-gospodarczy

Grzegorz Kusiak
Sekretarz
Tel.: 75 732 36 16 w..671
Tatiana Burdukiewicz
Specjalista ds.Administracji
Tel.: 75 732 36 16 w..100
Magdalena Grabarz
Specjalista ds.Administracji
Tel.: 75 732 36 16 w..674
Elwira Kiepura-Stępniak
Specjalista ds.Administracji
Tel.: 75 732 36 16 w.675
Ryszard Sobczyk
Specjalista ds.transportu
Tel.: 75 732 36 16 w..673
Kamil Kuczyński
Specjalista ds.budowlanych
Tel.: 75 732 36 16 w..672

Sprawy pracownicze

Sylwia Miłkowska
Specjalista ds.pracowniczych
Tel.: 75 732 36 16 w..131

Posterunek Straży Leśnej

Rafał Kołodziej
Komendant posterunku Straży Leśnej
Tel.: 75 732 36 16 w..222
Adrian Iwanicki
Strażnik Leśny
Tel.: 75 732 36 16 w..223

BHP

Adrian Iwanicki
Specjalista ds.BHP
Tel.: 75 732 36 16 w..223