Asset Publisher Asset Publisher

Back

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych NOWY TERMIN

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych NOWY TERMIN

OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

 

 


OGŁOSZENIE O

I nieograniczonym, ofertowym, pisemnym przetargu na dzierżawę gruntów rolnych w 2017 roku - przeznaczonych na prowadzenie gospodarki rolnej pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Bolesławiec"

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec, dalej Organizator, ogłasza I w 2017 roku nieograniczony, ofertowy, pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych  z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rolnej pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Bolesławiec.

  1. Data otwarcia ofert: 2 maja 2017 r.

  2. Czas do którego można składać oferty: do dnia 2 maja 2017 r. do godziny 10:00

TREŚĆ OGŁOSZENIA

REGULAMIN PRZETARGU

* zał.nr 2 do regulaminu

FORMULARZ OFERTY, (zał.nr 2  do umowy)

(*.doc)

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY (zał.nr 1 do regulaminu)

Zał.nr 1 do umowy

Zał.nr 3 do umowy

CAŁOŚĆ DOKUMENTACJI z załącznikami


MAPY

Pakiet 1-2 ; Pakiet 3; Pakiet 6Pakiet 7; Pakiet 8; Pakiet 9Pakiet 10;  Pakiet 14