Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity –Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej,kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami,wyróżniającymi je wśród innych tworów, np.: okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na gruntach w zarządzie nadleśnictwa znajduje się 12 pomników przyrody.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych

Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych

 

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszych ofert  w „I" w 2017 roku nieograniczonym, ofertowym, pisemnym przetargu na dzierżawę gruntów rolnych z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rolnej pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Bolesławiec.

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Bolesławiec, dalej Organizator, ogłasza I w 2017 roku nieograniczony, ofertowy, pisemny przetarg na dzierżawę gruntów rolnych  z przeznaczeniem na prowadzenie gospodarki rolnej pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Bolesławiec.

  1. Data otwarcia ofert: 10 kwietnia 2017 r.
  2. Czas do którego można składać oferty: do dnia 10 kwietnia 2017 r. do godziny 10:00

TREŚĆ OGŁOSZENIA

REGULAMIN PRZETARGU

FORMULARZ OFERTY

PROJEKT UMOWY DZIERŻAWY


MAPY

Pakiet 1-2 ; Pakiet 3; Pakiet 4-5; Pakiet 6; Pakiet 7; Pakiet 8; Pakiet 9; Pakiet 10; Pakiet 11; Pakiet 12; Pakiet 13; Pakiet 14

 

Link do lokalizacji gruntów ( Gogle Earth)