Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity –Dz. U. z 2013 r., poz. 627 z późn. zm.), pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej,kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami,wyróżniającymi je wśród innych tworów, np.: okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

Na gruntach w zarządzie nadleśnictwa znajduje się 12 pomników przyrody.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Konkurs plastyczny w ramach Europejskiego Tygodnia Leśnego

Konkurs plastyczny w ramach Europejskiego Tygodnia Leśnego

 

W ramach czwartego Europejskiego Tygodnia Leśnego, który będzie obchodzony od 9 do 13 października, można wziąć udział w konkursie plastycznym „Lasy, nasze wspólne dobro".

W konkursie mogą wziąć udział dzieci oraz młodzież.  Przewidziane są trzy kategorie wiekowe uczestników konkursu: 

  • od 5 do 8 lat
  • od 9 do 12 lat
  • od 13 do 19 lat

Wystarczy, że uczestnicy narysują  lub namalują obraz przedstawiający temat „Lasy, nasze wspólne dobro".

Prace mogą być narysowane, namalowane, naszkicowane jak również stworzone w formie cyfrowej. Do wykonania obrazu można użyć: pióra, ołówka, kredek, węgla, farb olejnych, akrylowych oraz akwarelowych.
Aby zgłosić pracę należy ją zeskanować lub sfotografować i załączyć w formacie JPEG w wyznaczonym miejscu w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie (www.fao.org/about/meetings/european-forest-week/art-contest)

Maksymalny rozmiar pliku powinien wynosić 5 MB.
Zwycięska praca  oraz trzy wyróżnione będą wybierane w trzech kategoriach wiekowych. Prace można przesyłać do 31 lipca.

Prace mają szansę zawisnąć na specjalnej wystawie podczas Europejskiego Tygodnia Leśnego w Warszawie, a te najlepsze zostaną opublikowane w kalendarzu Europejskiego Tygodnia Leśnego.

Europejski Tydzień Leśny Tydzień odbędzie się w czasie organizowanej w Warszawie Wspólnej Sesji Komitetu ds. Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego EKG oraz Komisji ds. Lasów FAO.

Głównymi tematami tegorocznego spotkania będa:
• Europejskie Lasy - oaza dla różnorodności biologicznej
• Europejskie Lasy - naturalny pochłaniacz dwutlenku węgla 
• Europejskie Lasy – dla klimatu!

ETL po raz pierwszy był obchodzonyw 2008 r. Wydarzenie to podkreśla rolę lasów w życiu człowieka, zwraca także uwagę na to jak istotna jest ochrona środowiska.